UygulamaKontrol


Aşağıdaki işlemler desteklenmektedir. Tam bir tanımlama için lütfen Hizmet Tanımını gözden geçirin.


Bu web hizmeti, varsayılan ad alanı olarak http://tempuri.org/ kullanıyor.

Öneri: Varsayılan ad alanını XML Web hizmeti genel kullanıma açılmadan önce değiştirin.

Her XML Web hizmetinin, istemci uygulamalarının kendisini Web üzerindeki diğer hizmetlerden ayırt edebilmesi için benzersiz bir ad alanı olmalıdır. Geliştirilmekte olan XML Web hizmetleri için http://tempuri.org/ adresi kullanılabilir. Ancak yayımlanmış XML Web hizmetleri daha kalıcı bir ad alanı kullanmalıdır.

XML Web hizmetiniz sizin denetiminizde olan bir ad alanı tarafından tanımlanmalıdır. Örneğin şirketinizin Internet etki alanı adını ad alanının bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Pek çok XML Web hizmeti ad alanı URL gibi görünse de, Web üzerindeki gerçek kaynakları işaret etmeleri gerekmez. (XML Web hizmeti ad alanları, URI'lerdir.)

ASP.NET kullanılarak oluşturulan XML Web hizmetlerinde, varsayılan ad alanını değiştirmek için WebService özniteliğinin Namespace özelliği kullanılabilir. WebService özniteliği, XML Web hizmeti metotlarını içeren sınıf için geçerli bir özniteliktir. Aşağıda ad alanını "http://microsoft.com/webservices/" olarak belirleyen bir kod örneği görülüyor:

C#

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // uygulama
}

Visual Basic

<WebService(Namespace:="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' uygulama
End Class

C++

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public ref class MyWebService {
    // uygulama
};

XML ad alanları hakkında daha fazla bilgi için XML'de ad alanları ile ilgili W3C önerilerine bakın.

WSDL konusunda daha fazla bilgi için, WSDL Belirtimi'ne bakın.

URI'ler hakkında daha fazla bilgi için, RFC 2396 belgesine bakın.